English/Română


FINAL CONFERENCE OF THE EU FUNDED PROJECT

“TECHNICAL ASSISTANCE TO SUPPORT THE NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA”

PRESENTATION OF PROJECT RESULTS

Tuesday, 5th of July 2022, 10:45 – 16:00
Palace of the Republic
M. Cebotari 16 Street, Chisinau, Republic of Moldova

Languages: English and Romanian with simultaneous interpreting

Agenda

10:45 – 11:00 Registration

Item 1. 11:00 – 11:30 Welcome and opening remarks
 • The recent recognised status of candidate country of the Republic of Moldova.
 • The role of official statistics for the development of the Republic of Moldova.
 • Summary of the project results (video).
Speakers
 • Mr Oleg Cara, General Director of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova.
 • Mr Jānis Mažeiks, Ambassador, EU Delegation to the Republic of Moldova.
 • Ms Svetlana Țurcanu, Deputy Secretary General of the Government of the Republic of Moldova.
 • Mr Tomasz Kobzdej, Ambassador of the Republic of Poland to the Republic of Moldova.
 • Mr Diego Randazzo, Deputy Head of Mission, Embassy of Italy to the Republic of Moldova.

Item 2. 11:30 – 12:00 Keynote address from partners
 • Institutional cooperation for the strengthening of the National Statistical System of Moldova
 • Discussion
Speakers
 • Ms Ina Voicu, Secretary General of the Ministry of Economy of the Republic of Moldova
 • Ms Tamara Rudenco, National Fund of Spatial Data, Agency for Land Relations and Cadastre of the Republic of Moldova
 • Mr Dominik Rozkrut, PhD., President, Statistics Poland
 • Prof. Margherita Azzari, Vice-President, Italian Geographical Society
 • Ms Marina Gandolfo, Head of the International Affairs Division, Italian National Institute of Statistics (Istat)

12:00 – 13:00 Lunch

Item 3. 13:00 – 14:00 Strengthening institutional capacity in official statistics
Speakers
 • Mr Oleg Cara, General Director of the National Bureau of Statistics
 • Mr Lilian Galer, Head of the Statistical Methods Division, National Bureau of Statistics
 • Mr Pavel Titu, Geographic Information Systems Service, National Bureau of Statistics
 • Mr Vasile Bujor, Head of the Design of Computers Application Division, National Bureau of Statistics
 • Ms Lilia Racu, Head of the Communication and Dissemination Division, National Bureau of Statistics

Item 4. 14:00 – 14:30 Harmonisation with the EU acquis in statistics
 • Main achievements in economic statistics
 • Main achievements in social statistics
 • Discussion
Speakers
 • Mr Iurie Mocanu, Deputy General Director, National Bureau of Statistics
 • Ms Aurelia Spătaru, Deputy General Director, National Bureau of Statistics

14:30 – 14:45 Coffee break

Item 5. 14:45 – 15:45 Lessons learned, recommendations and the way forward
Speakers
 • Mr. Igor Mocanu, Deputy Head of the Statistical Coordination and International Cooperation Division, National Bureau of Statistics
 • Mr Roberto Bianchini, Project Team Leader
 • Mr Amerigo Liotti, Project key expert
 • Mr Florian Nika, Project key expert
 • Ms Aurica Butnari, Project Manager, EU Delegation to Moldova

Item 6. 15:45 – 16:00 Concluding remarks
Speakers
 • All participants
 • Mr Oleg Cara, General Director of the National Bureau of Statistics

English/Română


CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ:

“ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU SPRIJINIREA BIROULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA”

PREZENTAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Marți, 5 iulie2022, 10:45 – 16:00
Palatul Republicii, Sala de conferințe
Strada Maria Cebotari 16, Chișinău, Republica Moldova

Limbi: engleză și română cu traducere simultană

Agenda

10:45 – 11:00 Înregistrarea participanților

Item 1. 11:00 – 11:30 Cuvânt de salut
 • Statutul de țară candidată pentru aderare la UE acordat recent Republicii Moldova.
 • Rolul statisticilor oficiale în următoarele etape ale aderării la UE.
 • Rezumatul rezultatelor proiectului (video).
Vorbitor
 • Dl Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova.
 • Dl Jānis Mažeiks, Ambasador al delegației UE în Republica Moldova.
 • Dna Svetlana Țurcanu, Secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova.
 • Dl Tomasz Kobzdej, Ambasador al Republicii Polone în Republica Moldova
 • Dl Diego Randazzo, Șef adjunct al misiunii, Ambasada Italiei în Republica Moldova.

Item 2. 11:30 – 12:00 Adresare din partea partenerilor
 • Colaborare și cooperare pentru consolidarea Sistemului Statistic Național al Republicii Moldova.
 • Discuții.
Vorbitor
 • Dna Ina Voicu, Secretar general de Stat al Ministerului Economiei al Republicii Moldova.
 • Dna Tamara Rudenco, Fondul Național de Date Spațiale, Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova.
 • Dl Dominik Rozkrut, Dr. șt., Președinte al Oficiului de Statistică din Polonia.
 • Dna Marina Gandolfo, Șefă a Departamentului Relații Internaționale, Istat.
 • Prof. Margherita Azzari, Vicepreședinte a Societății Geografice Italiene.

12:00 – 13:00 Prânz

Item 3. 13:00 – 14:00 Consolidarea capacității instituționale în domeniul statisticilor oficiale statistice
Vorbitor
 • Dl Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică.
 • Dl Lilian Galer, Șef al direcției metode statistice, Biroul Național de Statistică.
 • Dl Pavel Titu, Serviciul sistemelor informatice geografice, Biroul Național de Statistică
 • Dl Vasile Bujor, Șef al direcției proiectare aplicații statistice DGTI, , Biroul Național de Statistică
 • Dna Lilia Racu, Șefă a direcției comunicare și diseminare, Biroul Național de Statistică.

Item 4. 14:00 – 14:30 Armonizarea cu acquis-ul UE în domeniul statisticii
Vorbitor
 • Dl Iurie Mocanu, Director general adjunct, Biroul Național de Statistică.
 • Dna Aurelia Spătaru, Director general adjunct, Biroul Național de Statistică.

14:30 – 14:45 Pauză de cafea

Item 5. 14:45 – 15:45 Lecțiile învățate și calea de urmat
Vorbitor
 • Dl Igor Mocanu, Șef adjunct al direcției coordonare statistică și cooperare internațională, Biroul Național de Statistică.
 • Dl Roberto Bianchini, Liderul Echipei de Proiect.
 • Dl Amerigo Liotti, Expert cheie în cadrul proiectului.
 • Dl Florian Nika, Expert cheie în cadrul proiectului
 • Dna Aurica Butnari, Manager de Proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Item 6. 15:45 – 16:00 Observații finale
Vorbitor
 • Toți participanții
 • Dl Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică

Statistics Moldova